– Vi trenger blågrønne løsninger for å ivareta overvannet, men de må prosjekteres og utføres riktig, sier sier kvinnen som valgte å studere sirkulærdisponering av vann.

les mer