Flom, flomskade, skred, overvann og ødeleggelser. Styrtregnet i sommer har sannelig gjort sitt. Men vet du forskjell på naturskade og skader som ikke dekkes av naturskadeforsikringen?

les mer