Samtidig som vi arbeider for å redusere klimautslippene, må vi tilpasse oss en ny virkelighet. Det kan kombineres med læring. Se til Sverige!

les mer