Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Biologisk mangfold

Bedre biodiversitet med vann byen

Bedre biodiversitet med vann byen

Det er nytt liv ved den gamle rådhusparken. I Sandnes er både det gamle og det nye Rådhuset forbilledlige eksempler på fremtidsrettede løsninger hvor nedbør benyttes som en verdifull ressurs. Det...

les mer
Åpne vannveger; det virker!

Åpne vannveger; det virker!

Klimaendringene stiller nye krav til overvannsdisponeringen. I dette byggefeltet, prosjektert av Asplan Viak, tas nedbøren vare på som en ressurs.

les mer