Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Ren energi fra drikkevannet

I Norge har vi ren energi; strøm som hentes ut fra energien i vann som faller. I så måte må energien hentet ut fra drikkevannsledningen til Glitrevannverket være dobbelt-ren!

av | okt 18, 2022

En gladsak i disse turbulente energitider: Fra februar har Glitrevannverket IKS produsert strøm av potensiell energi som tidligere gikk til spille. To turbiner skal årlig hente ut 4.000 MWh fra drikkevannet som uansett faller ned fra Landfall vannbehandlingsanlegg i åssidene ovenfor Drammen. 

Det er jo slik vi henter ut energi i Norge, fra vann som faller. 

Ordinært vannkraftverk

Selvfølgelig kan energi også hentes ut fra drikkevannet vårt, men noen strenge hensyn må tas. Vannverk har en oppgave; å levere tilstrekkelig trygt drikkevann. Hensynet til rent vann er avgjørende, også når vannet på rent-siden leverer energi. Det er selvfølgelig ivaretatt av Glitrevannverket. Bortsett fra den faktoren fungerer anlegget som ethvert ordinært vannkraftverk. Anlegget har vannkilde, tilførsel, turbin osv. På Glitrevannverkets rørstrekk er det forresten to turbiner. Bildene i artikkelen er fra et besøk på turbinen ved Øvre Åssiden høydebasseng. 

Kraftproduksjonen er ikke styrt av kraftmarkedet, men av vannforbruket. Det vil si at det er innbyggernes behov for vann som regulerer når og hvor mye kraft som produseres.

Røret som leder drikkevannet til kraftstasjonen ligger i bakken bak bygget, som utgjør kraftstasjonen. Røret ble opprinnelig planlagt for å kunne koble ut Øvre Åssiden høydebasseng så lenge det er nødvendig for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold.

Utnyttet muligheten

Tiltaket startet med e prosjekt som skulle gi bedre, tryggere og mer robust forsyningssikkerhet til Konnerud og Nedre Eiker. Målet var å øke sikkerheten for vannforsyningen ved å etablere en løsning som gjør at vannet kan føres forbi høydebassenget, slik at dette kan driftes og vedlikeholdes etter dagens krav. En by-pass løsning gir også en reserve om det skulle skje noe med bassenget.

Landfall vannbehandlingsanlegg, ett av Glitrevannverket fire renseanlegg, ligger 340 moh., over Drammen

Erstatter trykkreduksjonsventiler

Opprinnelig rant vannet fra Landfall vannbehandlingsanlegg til Øvre Åssiden høydebasseng i en fjellsjakt, som kommer ut innerst i høydebassenget. I april 2020 startet arbeidet med å legge et vannrør parallelt ned åssiden. Fra Glitrevannverkets egen presentasjon: «I et til dels svært bratt skogsparti ble det lagt 780 meter med strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm.» 

Fallhøyden er 160 meter. Inntil kraftverket åpnet ble energien drept i fjellsjakten og av trykkreduksjonsventiler.

Bygget ved Øvre Åssiden høydebasseng rommer den første turbinen som henter strøm fra drikkevannet. Ved Nedre Åssiden utjevningsbasseng står en mindre turbin som tar ut effekten av høydeforskjellen fra Øvre Åssiden høydebasseng og ned til lavtrykksonen.

Årlig kraftproduksjon forventes å bli ca. 4.000 MWh. Det tilsvare forbruket til over 200 eneboliger. Vannverket bruker ikke kraften direkte. Selskapet selger strømmen som produseres, og kjøper energi som alle andre. Men produksjonen er større enn forbruket, derfor er vannverket mer enn energinøytrale.

Den øverste turbinen som henter ut energi fra drikkevannet. Bildet ble tatt i forbindelse med et besøk knyttet til Norsk Vanns årskonferanse i Drammen september 2022.

Nedbetales

Totalbudsjettet for utbedringen av vannforsyningen og kraftverket er ca. 40 millioner kroner. Alle kostnader knyttet til vannforsyningen er regulert iht. et strengt selvkostregime, hvor vanngebyret skal gå i null mot utgiftene.

Kraftproduksjon inngår ikke i selvkostregnskapet. Alle utgiftene i forbindelse med etableringen og driften av den er ivaretatt gjennom et eget regnskap. Skulle det vise seg at kraftproduksjonen går med tap, er det ikke lov å øke vannprisen for å dekke tapet. Tilsvarende er det ikke lov å la overskudd fra kraften gå inn i selvkostregnskapet slik at vannprisen kan senkes. Opprinnelig estimerte en om lag 14 års nedbetalingstid. Hvor en lander med dagens kraftpriser er det ikke godt å si. 

Marius Asheim, daglig leder for Glitrevannverk, Dag Runar prosjektsjef, Morten prosjektleder og Harald driftsingeniør ved skiltet som beskriver prosjektet.

Kilde: Glitrevannverket IKS.

Her er Glitrevannverkets presentasjon av prosjektet.

Norconsult var engasjert av Glitrevannverket for å etablere en parallell vannvei mellom Landfall VBA og Øvre Åssiden ventilkammer, trykksatt slik at energi kan produseres. Konsulentselskapet har gjennom skisse/forprosjekt og detaljprosjekt bistått med alle rådgiverfag. Her er Norconsults presentasjon av prosjektet.

Flere Vannfakta-artikler knyttet til bærekraft finner du her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Sirkulærfestival: Storstilt inspirasjonsarena

Sirkulærfestival: Storstilt inspirasjonsarena

– I det store bildet vil vi gjøre vårt, gjennom våre jobber og med vår kunnskap, for å ivareta livsgrunnlaget til våre døtre og sønner, sa moderator Kristin Koll, da hun åpnet festivalen 30. mars. 

Ny invitasjon fra Norconsult

Ny invitasjon fra Norconsult

Norconsult ønsker medarbeidere, kunder, studenter, bransjekolleger og andre interessenter velkommen til en uke med læring og diskusjoner om hvordan vi kan arbeide mot en mer bærekraftig fremtid, skriver Norconsult i en pressemelding. Kunnskap vokser Bærekraftsuken ble...

#jobbmedvann: Og liker å fiske!

#jobbmedvann: Og liker å fiske!

– I vannbransjen møter du de virkelig store utfordringene, ikke bare i bransjen eller i Norge, men i verden. Tørke, flom, klima-problematikk, naturkrisen, avløpsproblemer, forurensing og historiske forhold – vann går igjen i alle de store utfordringene. Først spisset...