Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Om å flytte en elv

I arbeidet for å klimatilpasse infrastrukturen vår må vi blant annet oppgradere eksisterende kulverter. Sandnes flyttet en underjordisk elv.

av | mai 6, 2020

Som frilansjournalist, kommunikasjonsmedarbeider og tekstforfatter skriver jeg blant annet artikler på oppdrag for kunder i Stavanger – Sandnes området. En stor god kunde, Skjæveland Cementstøperi, har over flere år vært involvert i et betydelig overvannsprosjekt i regi av Sandnes kommune: En elv skulle legges i ny kulvert gjennom et etablert boligområde. Samtidig var det avgjørende å ivareta behov knyttet til økt nedbørsmengde som følge av et endret klima.

Jeg har fulgt prosjektet fra start og skrevet om dette for Skjæveland Cementstøperis hjemmeside, nyhetsbrev og sosiale media. Da prosjektet var gjennomført, skrev jeg en artikkel om prosessen fra byggelederens side: «Stangelandsånå: Elva er lagt om.» Artikkelen vakte gledelig stor oppmerksomhet. Det er gøy, for både Sandnes kommune og Skjæveland Cementstøperi fortjener anerkjennelse for jobben. Som frilansjournalist og tekstforfatter er det også givende å være med på å fremheve overvannsprosjekt som løser utfordringer innen infrastruktur på en samfunnsøkonomisk god måte og bidrar til bedre løsninger i nærmiljøet.

Stangelandsåna legges i Box Culvert i Sandnes
Tekst & foto: Frilansjournalist og tekstforfatter Stavanger Inger Anita Merkesdal

Fagbaldet Byggfakta, hvor jeg tidligere over lange perioder leverte artikler som frilanser, fattet også interesse for saken. Her er Byggfaktas versjon av artikkelen jeg skrev som tekstforfatter for Skjæveland Cementstøperi i Sandnes.

Rørstrekk med kum
Inspeksjonskurvene er montert rett på rørstrekket av Box Culvert.

Dette er en artikkel av frilansjournalist og tekstforfatter Inger Anita Merkesdal, i Informasjonshuset .

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Overvann for gartnere: Norges grønne fagskole – Vea arrangerer et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

[instagram-feed cols=5]