Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Norconsult og investeringer i bærekraft

Kunnskap vokser når den deles. Derfor inviterte Norconsult alle som ønsket det til å delta på selskapets bærekraftuke i mai. Er ikke dette å gi vekk eget konkurransefortrinn, gratis?

av | jun 2, 2021

Bærekraft er et strategisk satsningsområde for Norconsult og en viktig del av selskapets rådgivning. I Norge har Norconsult nylig gjennomført en restrukturering, for ytterligere å styrke innsatsen innen bærekraft. Ett av tiltakene er å opprette en egen stilling som direktør for bærekraft, den stillingen bekles av Janicke Poulsen Garmann. Et annet tiltak var Bærekraftuken, hvor Norconsult arrangerte 12 gratis webinarer knyttet til bærekraftig utvikling innen samferdselssektoren.

Norconsult, som lever av egen kompetanse, valgte å dele kunnskap om bærekraftig utvikling og løsninger internt – men også ut til alle andre.

Som konsulentselskap, hvor kompetanse er det dere selger, deler dere selskapets konkurransefortrinn med alle. Hvorfor? 

Også konkurrenter velkomne

– Vi ser det ikke helt på samme måte, svarer Norconsults nyutnevnte bærekraftdirektør Janicke Poulsen Garmann. 

Janicke Garmann, konserndirektør Bærekraft og Stab.

– Selvfølgelig er det et fortrinn for oss at vi er langt fremme på bærekraft, men for å komme i mål raskt nok med bærekraft må vi sørge for at denne kunnskapen deles. Vi skal fortsette å jobbe med bærekraft og sørge for at vi ligger i forkant, og da får det være vårt konkurransefortrinn.

Tanken var primært å dele webinarene med kunder og samarbeidspartnere, men det er bare fint at konkurrenter deltok også, nettopp fordi gjenbruk er bra og kunnskap vokser når den deles, sier Janicke Poulsen Garmann.

Selskapet hadde over 2000 deltagere på de 12 arrangementene, og det er de veldig fornøyd med. Arrangørene ser også at veldig mange har benyttet anledningen til å se på opptakene som er blitt lagt ut i ettertid, så de har nådd ut til et bredt publikum.  Alle opptakene ligger for øvrig fritt tilgjengelig på nettet, og kan for eksempel lyttes til som podkast. 

Over halvparten av de påmeldte var eksterne, og mange av disse igjen er fra konkurrerende selskap. 

– At konkurrenter deltok var både hyggelig og nyttig. En del av disse bidro med å stille spørsmål undervegs, en del hjalp oss med å dele informasjon om webinarene på forhånd og gav oss ros i sosiale media i etterkant, forklarer Norconsults prosjektdirektør Kjersti Kvalheim Dunham. 

Etterlyser utfordringer 

Gjennom webinarene lyktes Norconsult i å nå mange med relativt begrensede ressurser. Digital deling gjorde det mulig å få langt mer ut av en uke med webinar, enn om dette skulle vært gjennomført fysisk. Opptakene ble lagt ut fortløpende, og arrangørene så at det var stor trafikk tidlig, på disse. Hvor lenge opptakene blir liggende er ikke avgjort, men de blir liggende en stund. Tanken er at de skal erstattes av nye, etter hvert som kunnskapen utvikles. 

– Det finnes løsninger som er mer bærekraftige enn de tradisjonelle, og Norconsult har mye kunnskap knyttet til bærekraft. Er markedet klart for å ta imot dette? Det vil si; får dere brukt denne kunnskapen, eller er et konservativt marked en utfordring?

– Litt av tanken bak vårt ønske om å dele webinarene, i tillegg til å legge trykk på oss selv, er at vi ønsker å legge trykk på markedet og kundene våre. Dette var også en av årsakene til at vi inviterte inn eksterne krefter. Vi er opptatt av å vise at vi er klare, og at det er også leverandørene våre og andre, svarer Kjersti Kvalheim Dunham.

I webinarene ble det blant annet vist eksempler på muligheter, som arrangøren håper kan bidra til å påvirke tankegangene hos kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer. Janicke Poulsen Garmann forklarer at noen kunder har høg kompetanse, etterspør bærekraftige løsninger og bidrar til å drive utviklingen fremover.

– Men det ville være bedre om flere kunder etterspurte dette, og etter hvert som flere tar gode løsninger i bruk, blir disse en del av standarden.

Bærekraft og vinn – vinn

– Noe som er interessant er at vi ofte ser at når vi gjør prosjektene mer bærekraftig, så har vi ofte redusert kostnadene samtidig. Det er ikke alltid vi kan garantere at mer bærekraft betyr å spare penger. Men når vi lykkes der, er det en vinn – vinn for kundene, supplerer Kjersti Kvalheim Dunham.

– Som rådgivere er vi klare, og leverandørene og entreprenørene som deltok var også med for å si til markedet; vi er klare, det er bare å komme med bestillingene, forsikrer prosjektdirektøren i Norconsult. 

Bærekraftuken skal gjentas neste år. Da forhåpentligvis knyttet til flere tema enn samferdsel, også innen for eksempel bygg og eiendom er det store potensialer innen bærekraftige løsninger. Neste år gjennomføres kunnskapsdelingen forhåpentligvis også som en kombinasjon av digitale og fysiske møter. Nettverksbygging er også en vesentlig del av det Norconsult arbeider med.  

Her finner du Vannfaktas artikkel fra Norconsults webinar «Slik spiller VA på lag med naturen.»


Illustrasjonen øverst er fra Operastranden, ett av prosjektene som ble presentert under Bærkraftsuken 2021. 

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av strand, samt tilhørende grøntarealer på Bjørvikautstikkeren syd for Operaen i Oslo sentrum. Stranda vil være et attraktivt rekreasjonsområde for byens innbyggere, med kort vei fra selve bykjernen. Stranda vil være tilgjengelig med adkomst fra begge sider av Operaen og er formet med en slak strand. Badeområdene deles inn i en barnestrand og voksenstrand. I tillegg til badestranda vil anlegget by på plenarealer med flater og områder for lek og utfoldelse, samt opphold og solbading. Det vil være flere ulike sittemuligheter. Steinelementene benyttes som små ramper, og som sittesteder. Det er lagt stor vekt på gjenbruk av steinmaterialer i prosjektet, og steindekker og kanter er i stor grad rester fra andre prosjekter i Bjørvika og omegn. Illustrasjon: Norconsult for Bjørvika infrastruktur. 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying er et viktig tiltak når kommunene og vannbransjen skal innfri utslippskutt. Likevel benytter de færreste kommunene teknologien. I artikkelen beskriver Asplan Viak-rådgiver Siri Gamst Bøysen hvordan det er å arbeide med grøftefrie løsninger.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

TraineeVANN – 10 ledige stillinger!

TraineeVANN – 10 ledige stillinger!

Årets traineeVANN-kull samlet på Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger i september i år. Nå er det lyst ut 10 nye stillinger for unge som vil inn i vannbransjen. Norsk Vann har nylig lyst ut 10 stillinger i traineeVANN, for oppstart i september neste år. Kullet er nr....

[instagram-feed cols=5]