Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Leca og fordrøyende blågrønne tak

Leca er et lett materiale med en ekstrem evne til å absorbere og holde på vann. Denne egenskapen benyttes allerede i skadeforebyggende arbeid, på flere måter. Leca egner seg spesielt godt på tak.

av | nov 2, 2020

I en pressemelding fra SINTEF sommeren 2017 står det: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

Gjennom et forskningsprosjekt på Høvringen i Trondheim forskes det på bruk av Leca som fordrøyende materiale på blågrønne tak, i et Klima 2050-prosjekt.  I Bjørvika i Oslo har kommunen satt som krav at halvparten av byggene skal ha grønne tak. De grønne takene og takhager er med på å gjøre byen grønnere selv om det bygges tett og høyt.

På Høvringen i Trondheim er et tak etablert som et forsøksfelt, inndelt i tre ulike soner. Et ordinært sort, et grønt tak og et tak dekket med lett betongstein.

Utført riktig kan disse tak-rommene også bidra til biologisk mangfold og et rikere insekts- og fugleliv. Leca drenerer godt, er lett, skaper et godt klima for plantene og er enkel å jobbe med.

Brukt på tak tekkes takene først forsvarlig, så legges det ut et lag knust Leca. Dette kan dekke hele taket, eller benyttes på deler av dette. Leca kan også benyttes til å forme forhøyninger på taket, for å gi arealet mer liv. Oppå det fordrøyende laget av Leca legges for eksempel matter av sedum, eller betongsteinen Plaza Dren som er spesielt beregnet for tak. Plaza Dren produsert av Multiblokk, som har sammarbeidet med Leca om løsningen.

Fakta: 
Klima 2050 er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og konsortiets partnere. SFI-status muliggjør langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv, samt andre forskningspartnere som har som mål å styrke Norges innovasjonsevne og konkurranseevne innen klimatilpasning. Leca Norge blant industripartnerne i Klima 2050.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying er et viktig tiltak når kommunene og vannbransjen skal innfri utslippskutt. Likevel benytter de færreste kommunene teknologien. I artikkelen beskriver Asplan Viak-rådgiver Siri Gamst Bøysen hvordan det er å arbeide med grøftefrie løsninger.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Å reise til Sveits for å lære er selvfølgelig en betydelig investering, men noen ganger er spørsmålet: Har vi råd til å la være?

Hvordan står det til med mikroforurensninger fra avløpsvannet hos dere? Og husk at det haster.

[instagram-feed cols=5]