Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Leca og fordrøyende blågrønne tak

Leca er et lett materiale med en ekstrem evne til å absorbere og holde på vann. Denne egenskapen benyttes allerede i skadeforebyggende arbeid, på flere måter. Leca egner seg spesielt godt på tak.

av | nov 2, 2020

I en pressemelding fra SINTEF sommeren 2017 står det: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»

Gjennom et forskningsprosjekt på Høvringen i Trondheim forskes det på bruk av Leca som fordrøyende materiale på blågrønne tak, i et Klima 2050-prosjekt.  I Bjørvika i Oslo har kommunen satt som krav at halvparten av byggene skal ha grønne tak. De grønne takene og takhager er med på å gjøre byen grønnere selv om det bygges tett og høyt.

På Høvringen i Trondheim er et tak etablert som et forsøksfelt, inndelt i tre ulike soner. Et ordinært sort, et grønt tak og et tak dekket med lett betongstein.

Utført riktig kan disse tak-rommene også bidra til biologisk mangfold og et rikere insekts- og fugleliv. Leca drenerer godt, er lett, skaper et godt klima for plantene og er enkel å jobbe med.

Brukt på tak tekkes takene først forsvarlig, så legges det ut et lag knust Leca. Dette kan dekke hele taket, eller benyttes på deler av dette. Leca kan også benyttes til å forme forhøyninger på taket, for å gi arealet mer liv. Oppå det fordrøyende laget av Leca legges for eksempel matter av sedum, eller betongsteinen Plaza Dren som er spesielt beregnet for tak. Plaza Dren produsert av Multiblokk, som har sammarbeidet med Leca om løsningen.

Fakta: 
Klima 2050 er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og konsortiets partnere. SFI-status muliggjør langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv, samt andre forskningspartnere som har som mål å styrke Norges innovasjonsevne og konkurranseevne innen klimatilpasning. Leca Norge blant industripartnerne i Klima 2050.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

InfoTiles: Selger kunnskap og frihet

InfoTiles: Selger kunnskap og frihet

Først med detaljkunnskap over ledningsnettet kan kommunene arbeide bærekraftig og målrettet for å tette lekkasjene og trygge vannforsyningen.

Rammeverk for prosjektering av blågrønne tak

Rammeverk for prosjektering av blågrønne tak

I en pressemelding fra Sintef beskrives de typiske utfordringene, mulighetene og et nytt prosjekteringsverktøy som skal hindre byggskader ved bruk av blågrønne tak. Prinsippet er enkelt. På et vanntett tak legges matter med vegetasjon. Nedbør vil tidsforsinkes i...