Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Grønn trivsel og klimatilpasning med Leca

Ny, forbedret overvannsløsning er som regel en avgjørende faktor ved rehabilitering av byareal. Nå er Budolfi Plads i Aalborg, Danmark, omdannet til et moderne, flott grønt byrom. Leca Lettklinker ble løsningen for den integrerte regnvannshåndteringen.

av | okt 6, 2020

Budolfi Plads har lenge vært slitt og moden for rehabilitering. Nå danner den ifølge Leca en stor, grønn plass oppå en parkeringskjeller med 125 P-plasser. I kanten er det oppført en rekke bygninger med butikker, kafeer, en restaurant og leiligheter.

Under det trivelige arealet ligger en parkeringskjeller. På taket av denne utgjør et lag drenerende Leca-Lettklinker deler av oppbyggingen.

Lett og effektivt

Taket på parkeringen er tekket med takpapp. Oppå denne er det lagt dreneringsmatte for oppsamling av og avledning av regnvann, som ledes til en nedgravd tank, som rommer 135 kubikkmeter. Oppå dreneringsmatten er det lagt et lag Leca 10 – 20, i forskjellige tykkelser, før videre oppbygging. 

Samtlige materialer i oppbyggingen av plassen er valgt på bakgrunn av vekt og dreneringsegenskaper. Leca Lettklinker ble valgt fordi det er et lett og drenerende produkt, i motsetning til sand og grus, som suger opp vann og holder på dette, omtrent som en svamp. I tillegg er Leca et langt renere produkt. Derfor reduseres rengjøringsbehovet av regnvannstanken.

Tar vare på vannet

I prosjektet er sirkulærbruk av vann en vesentlig faktor. Nedbør samles i en tank, som som forsyner vanningsanlegget for området. Fra mai til midten av oktober tilføres trær og planter vann fra tanken, gjennom 6 kilometer vannslange, som er plassert 5 cm under jorden i de grønne sonene på plassen. Denne løsningen reduserer kostnader for kommunen, og gir lavere miljøbelastning. 

Nedbøren fra arealene benyttes til vanning i på Budolfi Plads i Aalborg. Bilde gjengitt i hht. avtale med Leca.

Les mer her.  

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Pandemi og krig kan overskygge mindre merkbare kriser, som klima- og naturkrisen. Men også de krever målstyrt handling og en veldig omlegging. Konsekvensene angår alle, og kommunene har et spesielt ansvar. Arbeidet har startet og kunnskapsdeling blir ett viktig verktøy.

Billigere, bedre og mer bærekraftig

Billigere, bedre og mer bærekraftig

Den opprinnelige planen var å legge nye rør, i større dimensjon. Kostnaden i forprosjektet var kalkulert til 30 millioner kroner, samlet. Fordi kommunen tenkte nytt og snudde vannstrømmen, ble det unødig å gjennomføre deler av planen (plan B). Det gav en besparelse på...