Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Grønn trivsel og klimatilpasning med Leca

Ny, forbedret overvannsløsning er som regel en avgjørende faktor ved rehabilitering av byareal. Nå er Budolfi Plads i Aalborg, Danmark, omdannet til et moderne, flott grønt byrom. Leca Lettklinker ble løsningen for den integrerte regnvannshåndteringen.

av | okt 6, 2020

Budolfi Plads har lenge vært slitt og moden for rehabilitering. Nå danner den ifølge Leca en stor, grønn plass oppå en parkeringskjeller med 125 P-plasser. I kanten er det oppført en rekke bygninger med butikker, kafeer, en restaurant og leiligheter.

Under det trivelige arealet ligger en parkeringskjeller. På taket av denne utgjør et lag drenerende Leca-Lettklinker deler av oppbyggingen.

Lett og effektivt

Taket på parkeringen er tekket med takpapp. Oppå denne er det lagt dreneringsmatte for oppsamling av og avledning av regnvann, som ledes til en nedgravd tank, som rommer 135 kubikkmeter. Oppå dreneringsmatten er det lagt et lag Leca 10 – 20, i forskjellige tykkelser, før videre oppbygging. 

Samtlige materialer i oppbyggingen av plassen er valgt på bakgrunn av vekt og dreneringsegenskaper. Leca Lettklinker ble valgt fordi det er et lett og drenerende produkt, i motsetning til sand og grus, som suger opp vann og holder på dette, omtrent som en svamp. I tillegg er Leca et langt renere produkt. Derfor reduseres rengjøringsbehovet av regnvannstanken.

Tar vare på vannet

I prosjektet er sirkulærbruk av vann en vesentlig faktor. Nedbør samles i en tank, som som forsyner vanningsanlegget for området. Fra mai til midten av oktober tilføres trær og planter vann fra tanken, gjennom 6 kilometer vannslange, som er plassert 5 cm under jorden i de grønne sonene på plassen. Denne løsningen reduserer kostnader for kommunen, og gir lavere miljøbelastning. 

Nedbøren fra arealene benyttes til vanning i på Budolfi Plads i Aalborg. Bilde gjengitt i hht. avtale med Leca.

Les mer her.  

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Konferansen om muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft og overvann er en del av kursdagene til Tekna i Trondheim. Det ble en faglige tung og samtidig engasjerende møteplass. I media, og i den grad det oppleves av befolkningen, omtales overvann i hovedsak som...