Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

#jobbmedvann: Og liker å fiske!

Eirik Severin Bråten ramlet litt tilfeldig inn i studiene, som førte til stillingen som VA-ingeniør i Basal. Han har avgjort kommet til vannbransjen for å bli og her forteller den unge mannen hvorfor (hint: Det handler om muligheter, miljø, mm).

av | mar 6, 2023

– I vannbransjen møter du de virkelig store utfordringene, ikke bare i bransjen eller i Norge, men i verden. Tørke, flom, klima-problematikk, naturkrisen, avløpsproblemer, forurensing og historiske forhold – vann går igjen i alle de store utfordringene. Først spisset studiet seg innover, mot slutten av studiene ser man mulighetene for endringer og forbedringer. Problemene og potensialet innen vann og avløp er ikke noe jeg har tenkt på tidligere. Det er usynlig, under bakken. Ting må være på eller over bakken for å bli lagt merke til. Det er derfor til det så mye enklere å forklare overvannsproblematikken, forteller VA-ingeniøren entusiastisk.

– Gjennom faget vårt kan vi fjerne så mye forurensing, ting jeg ikke visste at var der engang. Nå kan jeg bli med på å bidra til å fjerne det

– Eirik Severin Bråten, VA-ingeiør

Kan påvirke utviklingen

Det eneste som var viktig da Bråten gikk på ungdomsskolen, var at det ble en utdanning innen ingeniørfaget. At han landet i vannfaget, var tilfeldig. At han kom inn på vann- og miljøteknikk ved NMBU var også litt tilfeldig. Men nå stortrives han i bransjen, som er full av muligheter.

– Vann betyr så mye i hele verden. Vi har utfordringer i Norge også, men samtidig mange sjanser for å løse ting bedre! Det er kjekt å kunne bli med på å påvirke ting. Vi som er unge bruke digitale verktøy, som gjør store forbedringer. Blågrønne løsninger er en slager, og kan virkelig dra folk inn i bransjen. Dessuten har vi store muligheter innen ressursgjenvinning. Gjennom faget vårt kan vi fjerne så mye forurensing, ting jeg ikke visste at var der engang. Nå kan jeg bli med på å bidra til å fjerne det. Når vi får forurensingen bort, gjerne gjenvunnet til ressurser, får vi også naturen og mangfoldet tilbake, beskriver den ferske VA-ingeniøren.

Vann er grunnlage for alt liv, og det viktigste vi har. Like viktig som solen og oksygen. Foto: Privat.

Rett inn i god stilling

Ja, han har en friluftsinteresse også. Han fisker, og bare det er en god grunn for å ta vare på naturen.

– Vannfaget er så bredt, og rommer så mye interessant. Tverrfagligheten er nesten uendelig, vi er innom så mange fag og tema som påvirker alt. Dessuten er vann det viktigste vi har, etter oksygen og solen.

Nå er 25 åringen ansatt i Basal AS. VA-kompetansebedriften har som hovedoppgave å gi teknisk rådgivning til sine egne 17 eiere, til bedrifter og byggherrer, konsulenter og entreprenører. Basal holder i tillegg foredrag og kurs, og foreleser for studenter på universitet og høyskole. 

Egentlig begynte Eirik Severin Bråten å arbeide i Basal allerede i januar 2022, mens han fortsatt var student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fullt ansatt ble han i august samme år. 

– Jeg ble kjent med Basal gjennom studiene, i forbindelse med foredrag de gav. Da fikk jeg oppleve hva Basal AS er, og ble kjent med Sogge (Geir Sogge Johnsen, administrerende direktør i Basal, red. anm.). Når du først har et ansikt og et sted som virker spennende er det lett å velge å skrive en masteroppgave derfra, forteller ingeniøren.

Kummer som lekker

Bråten valgte å skrive masteroppgaven sin knyttet til en permeabel kum. Han forsikrer om at det var et spennende prosjekt. Permeable kummer kan bli med på å løse en del av overvannsproblemet. De kan blant annet være med på å redusere vannskader fra overvannsflom. Veggene i de permeable kummene er støpt av porøs betong. 

– De har porer som strekker seg gjennom kumveggen, ganske mange og ganske små porer. Strukturen på betongen er veldig avgjørende, forklarer han som har forsket på dette. 

Produktet var såpass nytt at da han begynte på oppgaven, forsøkte han å finne informasjon om bruk av permeabel betong fra utlandet. I USA blir det brukt til permeable dekker, altså på bakken. Der er en utfordring at porene tettes.

– Det geniale med permakummen er at den er vertikal. Partiklene som ellers kunne tette porene sedimenteres i bunnen av kummene, mens vannet strømmer gjennom kumveggene, forteller Bråten, fortsatt entusiastisk. 

Eirik Severin Bråten på Teknas bærekraft og overvannskonferanse i Trondheim januar 2023.

Derfra til foredrag

I prosjektet gjennomførte han lab-forsøk med kjerneprøver fra permakummen, han har testet permeable kummer som allerede var plassert i bakken og skrevet en masteroppgave om det. De som vil vite mer om masteren og permeable kummer kan lese mer her

– Hverdagen min er veldig variert. Forleden holdt jeg foredrag om olje- og fettutskillere (som fjerner forurensing, red. anm.) på fagskolen i Bergen. Det er kjempegøy å komme seg ut og holde foredrag. Jeg bistår konsulenter og entreprenører, og selvfølgelig Basals produksjonsbedrifter, med dimensjonering. I tillegg jobber jeg mye med produktutvikling, svarer han.

Basals produksjonsbedrifter har et stort produktspekter han skal sette seg inn i, og han opplever at erfaringen produksjonsbedriftene har er helt avgjørende.

For mennesker som er opptatt av bærekraft og natur, og i tillegg vil være mer på å skape endringer, er det store muligheter innen vannbransjen. Foto privat.

Blir aldri utlært

– I sum handler hverdagen min om å bidra til å gjøre ting på en bedre måte. For å sikre et godt vannmiljø, for å håndtere nedbør og overvann, og ta hånd om forurensingene, i et miljøperspektiv. Det blir uansett et miljøperspektiv når en arbeider med VA. Arbeidet handler om vannmiljøet i verden. 

– Du trives virkelig med jobben din?

– Ja, det gjør jeg. Når man jobber med noe viktig så mye og lenge, får man interesse for det. Det er gøy med kunnskapen en etter hvert sitter inne med. Det er mye som er ukjent for folk flest, men som er viktig for alle. I dette faget er det alltid noe nytt å lære, og en blir aldri ferdig, beskriver Eirik Severin Bråten.

Les om ny masterutdanning innen vannfaget.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying: Mye gøy i jobben!

Grøftefri rørfornying er et viktig tiltak når kommunene og vannbransjen skal innfri utslippskutt. Likevel benytter de færreste kommunene teknologien. I artikkelen beskriver Asplan Viak-rådgiver Siri Gamst Bøysen hvordan det er å arbeide med grøftefrie løsninger.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

TraineeVANN – 10 ledige stillinger!

TraineeVANN – 10 ledige stillinger!

Årets traineeVANN-kull samlet på Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger i september i år. Nå er det lyst ut 10 nye stillinger for unge som vil inn i vannbransjen. Norsk Vann har nylig lyst ut 10 stillinger i traineeVANN, for oppstart i september neste år. Kullet er nr....

[instagram-feed cols=5]