Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

InfoTiles: Selger kunnskap og frihet

Rent drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og de fleste kommunene har rikelig av det. Men ledningsnettet er fullt av hull, i faktisk og overført betydning. Resultatet er blant annet sløseri med vann og klimagassutslipp, og betydelige unødige kostnader.

av | nov 17, 2021

Hva skal kommunene gjøre?

Med ujevne mellomrom, spesielt i budsjettsammenheng, dukker det opp artikler som tar opp etterslepet og kommende kostnader, som kommunene må velte over på abonnentene. Som denne, hvor NRK beskriver vann og avløpsavgifter som kan komme til å ødelegge privatøkonomien i mange husholdninger.

Dette er den fjerde artikkelen i Vannfaktas serie om vannmålere. Her med vekt på muligheten for kommuner.

Hever kvaliteten på arbeidet

InfoTiles selger verktøy som gir kommunene full innsikt i det som nå er usynlig, som innsikt i og kontroll over ledningsnettet. Først med denne kunnskapen kan kommunene arbeide bærekraftig og målrettet for å tette lekkasjene og trygge vannforsyningen.

Foruten økt bærekraft effektiviserer og kvalitetsikrer verktøyet prosedyrer i kommunene, samtidig som kommunen kan levere et bedre tilbud til befolkningen.

Kunnskap i sanntid

InfoTiles bistår kundene ved å effektivisere kunnskapsuthenting og bruken av data, og gjøre data fra ulike kilder og systemer tilgjengelige i én og samme løsning i sanntid.

I arbeidet benyttes kunnskap som de fleste kommuner har. Det er innsikt om alder, dimensjon, materiale, risikofaktorer for ledninger, elementlengder, grunnforhold og tilkoblinger. I tillegg kommer kunnskap InfoTiles bistår kundene i å samle inn gjennom målinger.

Bildet er en visualisering av et kommunalt ledningsnett, utarbeidet av InfoTiles. Her er ledningsnettet klassifisert i fire kategorier, der rød er verst, og blå er best.

Kommunens behov

Lillestrøm er en av kommunene som kjøper tjenester fra InfoTiles. «– Vi manglet data, og i den grad vi hadde data måtte vi samle informasjon om hendelser som hadde skjedd og beskrive de i etterkant. Informasjonen måtte vi hente fra ulike programmer, på ulike servere. Når vi fikk oversikt, var hendelsen som regel unnagjort.

Vi ønsket oss et verktøy for å se hva som skjedde idet det skjedde, slik at vi kunne agere ut fra dette. I tillegg ville vi ha tilgang til all informasjonen på ett sted, lett tilgjengelig for alle involverte, begrunnet Asgeir Hagen i denne artikkelen. Han er seksjonsleder for databaser og prosesstyring innen vann og vannmiljø i Lillestrøm kommune.

Sett ovenfra er det lett å forstå at vann spiller en stor rolle i Lillestrøm. Med økt urbanisering og eldre ledningsnett er det avgjørende å få kontroll på hendelser i infrastrukturen.

 

Skal dele erfaringer

Blant de fysiske verktøyene som kan gi kommunene kunnskap og kontroll, er digitale vannmålere. For kommunene representerer det både muligheter og en rekke utfordringer. Blant forhold kommunene må ta stilling til er valg av type vannmåler, avgjørelser knyttet til informasjonsinnhenting samt integrasjoner med andre kommunale systemer og åpne datakilde. Alt dette har InfoTiles erfaring fra.

Selskapet har bistått to kommuner, Trondheim og Molde, med å samle informasjon fra ulike digitale vannmålere og å gjøre informasjonen homogen. Kunnskap om hva dataen kan brukes til og hvordan dette kan gjøres, vil InfoTiles dele på et webinar 23. november, hvor Vannklyngen er medarrangør. Da går kommuner og leverandører sammen for å diskutere digitale og smarte vannmålere.

Selger trygghet og fleksibilitet

– Vi respekterer og vet at mye av det «gamle gullet» finnes i eksisterende fagsystemer. InfoTiles har allerede i dag integrasjoner mot de fleste fagsystemer, som vann og avløp benytter knyttet til arbeidsordre, ledningsnett, lytteutstyr, fakturering og kontrollsystemer m.m. Dette sikrer et helhetlig bilde fra dag en, forklarer Johnny Alexander Gunneng, i InfoTiles.

Selskapet er opptatt av å trygge kommunenes eierskap til dataen, og behov for selvstendighet og fleksibilitet.

– All data eies av kunden. Det er bare kommunen og personer med de riktige «nøklene» som har tilgang til dataene. Samtidig er all data tilgjengelig for eksport. Slik får kommunen tilgang til sine data for gjenbruk i andre løsninger, om det er et ønske, beskriver Grunneng.

Verdier for kundene

All data fra de digitale vannmålerne blir lagret sikkert og det er ingen begrensninger i løsningen, knyttet til intervaller/hyppighet av hvor ofte vannmålerne kan sende denne. Kunnskapen visualiseres tilpasset kommunens og Vann og Avløps-avdelingens behov.

I første omgang gir digitale vannmålere kommunens driftspersonell oversikt og innsikt i vannsoner og vannforbruk. Dette bedrer planlegging, og legger til rette for best mulig drift og målrettet innsats for å reduser lekkasje.

Samtidig får innbyggere forståelse av eget forbruk og hvordan dette utvikler seg. I dette ligger også en betydelig mulighet for den enkelte abonnent til å redusere egne utgifter.

Løsningen inneholder maskinlæring som gjør at man over tid kan få varsler før hendelser oppstår, noe som både sparer miljøet, innbyggerne og en slunken kommunekasse. Fakturaarbeidet kan samtidig automatiseres, noe som igjen gir effektivisering og kvalitetssikring.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Å reise til Sveits for å lære er selvfølgelig en betydelig investering, men noen ganger er spørsmålet: Har vi råd til å la være?

Hvordan står det til med mikroforurensninger fra avløpsvannet hos dere? Og husk at det haster.

[instagram-feed cols=5]