Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

AVATIUS; En strålende blå-grønn løsning

Et avgjørende virkemiddel for å håndtere klimaendringene er sirkulærdisponering av vann. Det er formålet med Skjævelands treplantekum Avatius. Navnet betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.

av | nov 1, 2020

Det er nettopp slike løsninger verden trenger.

Bildet er fra havneområdet i Sandnes sentrum. Mellom byens nye rådhus og bygget Havnespeilet er det montert to av Skjævelands treplantekummer. Takket være nedbør, og påfølgende avrenning fra rådhustaket, vannes trærne automatisk. I høstlig oktobervær er ikke vannmangel et problem i Sandnes, men mai pleier å være overraskende tørr, og sommerstid er jevn vanntilførsel avgjørende.

Fra Sandnes kommune har Odd Arne Vagle, ved teknisk avdeling, deltatt i forarbeidene. Terje Børsheim, landskapsarkitekt ved arkitektfirmaet Aros i Sandnes, har utarbeidet utomhusplanen for Rådhuset, inkludert detaljer knyttet til utformingen i forbindelse med treplantekummen.

– Områdeplanen stiller krav om at det i prinsippet ikke skal være overvannsledninger her, og at alt overvann skal håndteres via LOD. Det er viktig å finne alternativer til å la alt vannet renne rett i bakken. Her disponeres nedbøren i plantekasser hvor vannet kan få gjøre nytte for seg, beskriver Odd Arne Vagle.

Sandnes prøver ut nye løsninger

– Men dette er ikke mange meter fra sjøkanten. Dere kunne latt nedbøren renne rett i fjorden.
– Ja, det er en innvending jeg har fått før. Men vi har krav om lokal overvannsdisponering her, og hvor skal vi la grensen gå? Det er dessuten allerede infiltrasjon i promenaden, og den ligger enda nærmere sjøen. I tillegg handler dette om å ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger. Her er vi opptatt av å ivareta takvannet som en ressurs, understreker Odd Arne Vagle.

Sandnes kommune var tidlig ute med å delta i utviklingen av nye, trygge og effektive LOD-løsninger, og har flere prosjekter sentralt i sentrum. Det er mye god symbolikk i å montere en treplantekum hvor nedbøren fra det nye Rådhustaket benyttes til å vanne et voksende, vakkert tre.

Foto: Inger Anita Merkesdal
Produktnavnet Avatius betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk. Både Skjæveland Cementstøperi og Sandnes kommune er opptatt av å utvikle nye løsninger for sirkulær-bruk av nedbør.


– Så sant det er mulig skal vi legge noe ekstra i overvannsdisponeringen. Vi skal ha en bevisst holdning til at vann er en ressurs som skal brukes så sant det er anledning til det. Også derfor er det flott å kunne gjøre dette ved Rådhuset, understrekte Vagle da kummene ble montert.

Går her for mer informasjon om produktet og prosessen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....