Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

AVATIUS; En strålende blå-grønn løsning

Et avgjørende virkemiddel for å håndtere klimaendringene er sirkulærdisponering av vann. Det er formålet med Skjævelands treplantekum Avatius. Navnet betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.

av | nov 1, 2020

Det er nettopp slike løsninger verden trenger.

Bildet er fra havneområdet i Sandnes sentrum. Mellom byens nye rådhus og bygget Havnespeilet er det montert to av Skjævelands treplantekummer. Takket være nedbør, og påfølgende avrenning fra rådhustaket, vannes trærne automatisk. I høstlig oktobervær er ikke vannmangel et problem i Sandnes, men mai pleier å være overraskende tørr, og sommerstid er jevn vanntilførsel avgjørende.

Fra Sandnes kommune har Odd Arne Vagle, ved teknisk avdeling, deltatt i forarbeidene. Terje Børsheim, landskapsarkitekt ved arkitektfirmaet Aros i Sandnes, har utarbeidet utomhusplanen for Rådhuset, inkludert detaljer knyttet til utformingen i forbindelse med treplantekummen.

– Områdeplanen stiller krav om at det i prinsippet ikke skal være overvannsledninger her, og at alt overvann skal håndteres via LOD. Det er viktig å finne alternativer til å la alt vannet renne rett i bakken. Her disponeres nedbøren i plantekasser hvor vannet kan få gjøre nytte for seg, beskriver Odd Arne Vagle.

Sandnes prøver ut nye løsninger

– Men dette er ikke mange meter fra sjøkanten. Dere kunne latt nedbøren renne rett i fjorden.
– Ja, det er en innvending jeg har fått før. Men vi har krav om lokal overvannsdisponering her, og hvor skal vi la grensen gå? Det er dessuten allerede infiltrasjon i promenaden, og den ligger enda nærmere sjøen. I tillegg handler dette om å ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger. Her er vi opptatt av å ivareta takvannet som en ressurs, understreker Odd Arne Vagle.

Sandnes kommune var tidlig ute med å delta i utviklingen av nye, trygge og effektive LOD-løsninger, og har flere prosjekter sentralt i sentrum. Det er mye god symbolikk i å montere en treplantekum hvor nedbøren fra det nye Rådhustaket benyttes til å vanne et voksende, vakkert tre.

Foto: Inger Anita Merkesdal
Produktnavnet Avatius betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk. Både Skjæveland Cementstøperi og Sandnes kommune er opptatt av å utvikle nye løsninger for sirkulær-bruk av nedbør.


– Så sant det er mulig skal vi legge noe ekstra i overvannsdisponeringen. Vi skal ha en bevisst holdning til at vann er en ressurs som skal brukes så sant det er anledning til det. Også derfor er det flott å kunne gjøre dette ved Rådhuset, understrekte Vagle da kummene ble montert.

Går her for mer informasjon om produktet og prosessen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Nå arrangerer Norges grønne fagskole – Vea et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

[instagram-feed cols=5]