Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

AVATIUS; En strålende blå-grønn løsning

Et avgjørende virkemiddel for å håndtere klimaendringene er sirkulærdisponering av vann. Det er formålet med Skjævelands treplantekum Avatius. Navnet betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.

av | nov 1, 2020

Det er nettopp slike løsninger verden trenger.

Bildet er fra havneområdet i Sandnes sentrum. Mellom byens nye rådhus og bygget Havnespeilet er det montert to av Skjævelands treplantekummer. Takket være nedbør, og påfølgende avrenning fra rådhustaket, vannes trærne automatisk. I høstlig oktobervær er ikke vannmangel et problem i Sandnes, men mai pleier å være overraskende tørr, og sommerstid er jevn vanntilførsel avgjørende.

Fra Sandnes kommune har Odd Arne Vagle, ved teknisk avdeling, deltatt i forarbeidene. Terje Børsheim, landskapsarkitekt ved arkitektfirmaet Aros i Sandnes, har utarbeidet utomhusplanen for Rådhuset, inkludert detaljer knyttet til utformingen i forbindelse med treplantekummen.

– Områdeplanen stiller krav om at det i prinsippet ikke skal være overvannsledninger her, og at alt overvann skal håndteres via LOD. Det er viktig å finne alternativer til å la alt vannet renne rett i bakken. Her disponeres nedbøren i plantekasser hvor vannet kan få gjøre nytte for seg, beskriver Odd Arne Vagle.

Sandnes prøver ut nye løsninger

– Men dette er ikke mange meter fra sjøkanten. Dere kunne latt nedbøren renne rett i fjorden.
– Ja, det er en innvending jeg har fått før. Men vi har krav om lokal overvannsdisponering her, og hvor skal vi la grensen gå? Det er dessuten allerede infiltrasjon i promenaden, og den ligger enda nærmere sjøen. I tillegg handler dette om å ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger. Her er vi opptatt av å ivareta takvannet som en ressurs, understreker Odd Arne Vagle.

Sandnes kommune var tidlig ute med å delta i utviklingen av nye, trygge og effektive LOD-løsninger, og har flere prosjekter sentralt i sentrum. Det er mye god symbolikk i å montere en treplantekum hvor nedbøren fra det nye Rådhustaket benyttes til å vanne et voksende, vakkert tre.

Foto: Inger Anita Merkesdal
Produktnavnet Avatius betyr Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk. Både Skjæveland Cementstøperi og Sandnes kommune er opptatt av å utvikle nye løsninger for sirkulær-bruk av nedbør.


– Så sant det er mulig skal vi legge noe ekstra i overvannsdisponeringen. Vi skal ha en bevisst holdning til at vann er en ressurs som skal brukes så sant det er anledning til det. Også derfor er det flott å kunne gjøre dette ved Rådhuset, understrekte Vagle da kummene ble montert.

Går her for mer informasjon om produktet og prosessen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Pandemi og krig kan overskygge mindre merkbare kriser, som klima- og naturkrisen. Men også de krever målstyrt handling og en veldig omlegging. Konsekvensene angår alle, og kommunene har et spesielt ansvar. Arbeidet har startet og kunnskapsdeling blir ett viktig verktøy.

Billigere, bedre og mer bærekraftig

Billigere, bedre og mer bærekraftig

Den opprinnelige planen var å legge nye rør, i større dimensjon. Kostnaden i forprosjektet var kalkulert til 30 millioner kroner, samlet. Fordi kommunen tenkte nytt og snudde vannstrømmen, ble det unødig å gjennomføre deler av planen (plan B). Det gav en besparelse på...