Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Overvannshåndtering

Ikke bare dyrere og mer

Ikke bare dyrere og mer

En mulighetsstudie, utarbeidet av rådgivere i Oslo Economics, Kinei og COWI, skal peke på muligheter for å sikre vannkvaliteten og samfunnssikkerheten, samtidig som samfunnsøkonomiske...

les mer
Ny sluk-løsning for tryggere og smalere veier

Ny sluk-løsning for tryggere og smalere veier

Å bygge flerfeltsveger med midtdeler tar mye areal og gir betydelige CO2- utslipp. Ved å redusere vegbredden oppnås formidable gevinster per løpemeter veg. Forutsetningen er at det etableres en...

les mer