Vi må kutte CO2- utslippene, hvert tiltak er viktig.Organisk materiale  frigir bundet CO2 når det brytes ned. Bruken av torv må ned, aller helst stanses helt. Torv er...

les mer