Kommuner og fylkeskommuner som vil bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet kan få støtte gjennom Klimasats

les mer