I forbindelse med budsjettdebatten desember 2020 argumenterte kvinnen for prioritering av klimatiltak etter kost-/nyttevurderinger, hun fronter en felles regional klima- og miljøplan og vil...

les mer