Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

fosfor

Næringsstoff fra avløpsvann som gjødsel

Næringsstoff fra avløpsvann som gjødsel

– Tidligere handlet avløpsrensing i hovedsak om å fjerne organisk materiale, og verdifulle ressurser gikk tapt i prosessen. Nå jobber vi mot å gjenvinne næringsstoffene i stedet for å slippe dem ut...

les mer