Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Flom

Katastrofedataspill om flom

Katastrofedataspill om flom

Kan et dataspill hjelpe? Det kan være vanskelig å forstå omfang og konsekvenser ved å lese en rapport. Det er vansklig å fatte omfanget før en står midt i katastrofen, eller etterpå. Nå vil NTNU, i...

les mer
Flom og vannmangel

Flom og vannmangel

Sommeren 2011 ble Danmarks hovedstad rammet av en nedbørshendelse av nærmest bibelske dimensjoner. Flere samfunnskritiske funksjoner ble hardt rammet og «alle» i vannbransjen kjenner til...

les mer