Løsningen beskrives i en pressemelding fra VA-dagene og PAM Norge – 28. mars 2023.  Skaun kommune i Trøndelag bygger for tiden nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa....

les mer