Der kommer Mitigrate inn. Selskapet utvikler en ny data-plattform som integrerer kjent kunnskap, klimadata og ny forskning for å vurdere og redusere den fysiske klimarisikoen knyttet til konkrete...

les mer