Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Rammeverk for prosjektering av blågrønne tak

Blågrønne tak kan være et viktig bidrag i innsatsen for økt biodiversitet og bedre overvannsdisponering. Forutsetningen er selvfølgelig at taket prosjekteres riktig.

av | nov 2, 2021

I en pressemelding fra Sintef beskrives de typiske utfordringene, mulighetene og et nytt prosjekteringsverktøy som skal hindre byggskader ved bruk av blågrønne tak.

Prinsippet er enkelt. På et vanntett tak legges matter med vegetasjon. Nedbør vil tidsforsinkes i vekstmediet, noe nedbør kan fordampe, vegetasjonen forsyner seg med sin bit. Fordelene er mange, blant disse økt grøntinnslag i ellers tette byområder, bedre biodiversitet og muligheten for trivelige takterrasser. Utført riktig kan et grønt tak bli en del av byggets overvannshåndtering og frigjøre areal på bakkeplan.

Kvaliteten på det endelige resultatet av et blågrønt tak avhenger av et godt forarbeid.

Erfaringsbasert kunnskap

Ifølge Sintefs pressemelding har PhD-stipendiat Erlend Andenæs, ved NTNU, kartlagt skader på blågrønne tak og utarbeidet et rammeverk som skal gi prosjekterende en oversikt over de viktigste hensynene.

En utfordring som går igjen, er at man bestemmer seg for å ha et blågrønt tak sent i prosessen, etter at bæresystem er planlagt og dimensjonert. Andre feil som oppstår, er manglende eller feil fall mot sluk på taket og membraner som gjennombores ved installering av for eksempel elektrisk opplegg. Erlend Andenæs har i samarbeid med andre forskere og partnere i forskningsnettverket Klima 2050 samlet krav og informasjon om taket på ett sted, og gjort det forståelig for alle som arbeider på eller med taket.

Skadeforebygging

Verktøyet viser hvilke fagdisipliner som må inn i de ulike fasene av byggeprosjektet og lister opp sjekkpunkter for viktige avgjørelser. Organisering av prosjektet – klare grensesnitt og tydelig plassering av ansvar – er like viktig som den tekniske informasjonen.

Partnere i Klima 2050 har bidratt med å teste rammeverket og har gitt innspill til hvordan det kan gjøres mest mulig nyttig. Blant annet har Multiconsult og Skjæveland Gruppen lagt ned mye arbeid i prosjektet.

Her er en Vannfakta-artikkel om blågrønne tak basert på Julie Trommald, som er sivilingeniør innen vann. Hun arbeider for økt biodiversitet og mer natur i byene våre. Målet hennes er å bidra til en bedre verden, og verktøyet er grønne tak.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Konferansen om muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft og overvann er en del av kursdagene til Tekna i Trondheim. Det ble en faglige tung og samtidig engasjerende møteplass. I media, og i den grad det oppleves av befolkningen, omtales overvann i hovedsak som...

Om vann og å redde verden

Om vann og å redde verden

COWIs Carsten Fjorback deltok på Teknas konferanse for å beskrive Nye Aarhus, et byutviklingsprosjekt hvor bærekraft og livsvilkår i bred forstand er fundamentalt for byutviklingen. Grunnlaget for det hele er visjonær vann- og klimahåndtering. Resultatet er allerede...