Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Forsking på robuste løsninger

Grønne tak og grønne vegger kan brukes i norske tettsteder for å oppnå lokal overvannshåndtering og høyere kvalitet i grøntanlegg. Det var konklusjonen i forskningsprosjektet ROBÆR, hvor målet var å bidra til å utvikle robuste blågrønne løsninger.

av | feb 10, 2021

Bildet er fra en samling på Skjæveland Gruppen, en av tre bedrifter som bidro vesentlig til ROBÆR. Bildet ble tatt i forbindelse med planlegging av tiltaket i Sandnes. Deltakere er representanter fra Rambøll, Sandnes kommune og Skjæveland Gruppen, ved Storm Aqua.

ROBÆR, som er forkortelsen for «Robuste og bærekraftige lokalsamfunn – Lokal overvannsdisponering og blågrønne tiltak er en del av løsningen», ble gjennomført i perioden juli 2014 til juni 2017.

Initiativet kom fra Hugo Kind, fagkoordinator for klimatilpassing i Stavanger kommune. Han ledet prosjektet, med Arne Sæbø, forsker og stasjonsleder ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) Særheim, som nestleder.   

Konkrete arbeidsmål

Målet var å utvikle blågrønne løsninger som verktøy for helhetlig og bærekraftig disponering av overvann i dagens og framtidens Vestlandsklima. Nærmere bestemt å utvikle konstruksjon, dimensjonering og plantevalg for blå-grønn infrastruktur som grønne tak, regnbed og infiltrasjonsbed tilpasset klimaet på Vestlandet. Inkludert å kvantifisere effekten av aktuelle tiltak, basert på eksperimenter for å optimalisere tiltakene. Blågrønn arealfaktor skulle testes som indikator, og gode demonstrasjonsanlegg for LOD i kommunene skulle etableres som formidlingstiltak.

Dette prefabrikerte regnbedet i Eidsvollsgate i Sandnes ble montert i forskningsprosjektet.

Engasjerte aktører

I tillegg til initiativtakerne Stavanger kommune og NIBIO Særheim deltok kommunene Sandnes, Randaberg, Sola og Bergen, samt Sverges Landbruksuniversitet, SLU. ExxonMobil, Bergknapp og Skjæveland Gruppen er tre bedrifter som bidro med betydelige ressurser til prosjektet. Forskningsprosjekt søkte midler på en utlysing fra Regionalt forskningsfond Vestlandet, og fikk tilført 3 millioner kroner.

Tanken var at de ulike deltakerne, bortsett fra de to forskningsinstitusjonene, skulle bidra med prosjekt i egen regi. NIBIO Særheim bidro likevel med et tiltak knyttet til grønne tak, og en fordrøyende vegetert mur: Flettemuren.

Foto regnbed: Inger Anita Merkesdal, frilanser Stavanger
Tiltaket i Eidsvollsgate ble blant annet besøkt av en delegasjon fra Jær-kommuner. Per Møller Pedersen og Aage Gjesdal, begge fra Skjæveland Gruppen, viser frem det prefabrikkerte regnbedet.

Anbefaler flere tiltak

NIBIO kartla hvor mye vann grønne tak kan holde tilbake under forholdene på Særheim, ca. 20 km sør for Stavanger, testet plantematerialer og vekstmedier til grønne tak og infiltrasjonssoner. I 2016 ble resultater presentert i forbindelse med en godt besøkt fagdag på Bryne. Forskere fra Norge, Sverige, Danmark, Belgia og England presenterte de nyeste resultatene fra området for deltakerne.

I en artikkel skrevet av Arne Sæbø står det blant annet: En viktig konklusjon fra fagdagen, og fra resultatene i ROBÆR, er at det ikke er nok å satse på ett tiltak. Det er den samlede effekten av ulike tiltaka satt inn i et godt system som kan gi virkelig interessante resultater av blågrønne løsninger.

Her er en artikkel om vekstmedium i regnbed, skrevet på bakgrunn av forskning i prosjektet.

Eidsvollsgate er en skolevei. Denne artikkelen handler om klimatilpassing i skoleveien.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Nå arrangerer Norges grønne fagskole – Vea et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

[instagram-feed cols=5]