Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Fakta Vannfakta

Betydelig bedre med smarte vannmålere

Betydelig bedre med smarte vannmålere

Hvorfor?  For å levere bedre tjenester til innbyggerne og for å arbeide mer rasjonelt – kall det gjerne bærekraftig. Dette handler blant annet om å fjerne unødig, kostnadskrevende arbeid,...

les mer
Forstå det; Det blågrønne-skiftet

Forstå det; Det blågrønne-skiftet

Behovet for å nå bærekraftsmålene, i kombinasjon med økt utbygging og følgene av klimaendringene, gjør at vi har begynt å bruke verktøy hvor vann tas i bruk, da blir det i tillegg en ressurs for mer...

les mer
Forstå det; Overvann – hva er problemet?

Forstå det; Overvann – hva er problemet?

Overvann er regn- og smeltevann som renner oppå bakken. Der det ikke er bebyggelse, veger eller andre tette flater vil vannet trekke ned, eller sive til en bekk som blir til elv og renner ut i...

les mer
Forstå det; bakgrunnen for LOD

Forstå det; bakgrunnen for LOD

Gårdsplasser og veier av grus forsinket nedbøren der den traff, og lot noe trekke ned. Noe vann rant til lokale bekker, vann rant i sjøen og noe sto nok som et problem til vanndammene tørket – eller...

les mer