Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kunnskap

Forsket på klimatilpasning i skolevegen

Forsket på klimatilpasning i skolevegen

For Norge betyr klimaendringene at vi får et villere og våtere klima. Det betyr mer nedbør, og mer uforutsigbart regn. Dette vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er utsatt. Forebygge...

les mer
Havnivåstigning og Sandnes sentrum

Havnivåstigning og Sandnes sentrum

Hovedbilde: Fra Langgata i Sandnes. Der er det etablert et nytt rørsystem for å lede vekk overvannet. Diss rørene ligger høyere enn de opprinnelige, blant annet for å forebygge at sjøvann kommer inn...

les mer
Forstå det: Det blågrønne skiftet

Forstå det: Det blågrønne skiftet

Behovet for å nå bærekraftsmålene, i kombinasjon med økt utbygging og følgene av klimaendringene, gjør at vi har begynt å bruke verktøy hvor vann tas i bruk gjennom naturbaserte løsninger. Da blir...

les mer